• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51

  Ngày 28/11/2012, Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 9742/VPCP-V.I thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong thực hiện Dự án xây dựng mở rộng Quốc lộ 51.

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội

  Ngày 31/10/2012 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 8723/VPCP-KNTC thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ V/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng và quản lý sử dụng đất đai tại thành phố Hà Nội.

  Thông báo kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam

  Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra số 56/2010QH12 ngày 01/7/2011 quy định về công khai kết luận thanh tra; thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1828/VPCCP-KNTC ngày 06/11/2012 của Văn phòng Chính phủ v/v xử lý sau thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật tại Ngân hàng Phát triển Việt Nam;

  Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội

  Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại văn bản số 3856/VPCP về việc đăng công khai toàn văn Kết luận thanh tra tại phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Cổng thông tin điện tử Thanh tra Chính phủ đăng toàn văn:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS