• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai và đầu tư xây dựng đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên

  Ngày 04/12/2013, Thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 2868/KL-TTCP về việc chấp hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất và đầu tư xây dựng đối với một số dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Phú Yên và đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý tại Văn bản số 1534/VPCP-V.I ngày 10/3/2014 của Văn phòng Chính phủ.​​

  Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg

  Ngày 19 tháng 8 năm 2013 Văn phòng Chính phủ có Văn bản số 6906/VPCP thông báo ý kiến  của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Đồng ý các nội dung kiến nghị của Thanh tra Chính phủ về kết quả thanh tra việc thực hiện Đề án Kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giai đoạn 2008-2012 theo Quyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01/02/2008 của Thủ tướng Chính phủ tại Ban chỉ đạo Đề án ở Trung ương, các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chsinh và UBND các tỉnh: Sơn La, Quảng Bình, An Giang, Thanh tra Chính phủ thông báo kết luận như sau:

  Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo QĐ số 47/2008/QĐ-TTg

  Ngày 27 tháng 5 năm 2013 Tổng thanh tra Chính phủ ban hành Kết luận thanh tra số 192/KL-TTCP về Kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện và đa khoa khu vực liên huyện giai đoạn 2008-2010 theo QĐ số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02 tháng 4 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 47) tại Bộ Y tế và UBND các tỉnh: Điện biên, Lạng Sơn, Thanh Hóa, Đắk Nông, Tiền Giang, Vĩnh Long. Kết luận thanh tra đã được Thủ tướng Chính phủ đồng ý và chỉ đạo các cơ quan liên quan thực hiện tại Văn bản số 6057/VPCP-V.I  ngày 24 tháng 7 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

  Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện chính sách, pháp luật về "Vốn Hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng du lịch" đối với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

  Căn cứ Điều 39 Luật Thanh tra năm 2010 quy định về công khai kết luận thanh tra.
  Căn cứ Công văn số 7569/VPCP-V.I ngày 10 tháng 9 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc về xử lý sau thanh tra tại Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.​

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS