• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kết luận Thanh Tra

  Thông báo Kết luận Thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội

  Ngày 18/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1785/QĐ-TTCP về việc thanh tra việc chấp hành quy định của pháp luật trong việc thực hiện một số dự án đầu tư theo hình thức hợp đồng BT, BOT trong lĩnh vực giao thông, môi trường thuộc địa bàn thành phố Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận Thanh tra về Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.

  Ngày 10/7/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1717/TB-TTCP về việc Thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Quảng Nam trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 26/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1613/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của UBND tỉnh Ninh Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam

  Ngày 12/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 1468/TB-TTCP về việc kết luận thanh tra Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Cà phê Đắk Nông thuộc Tổng công ty Cà phê Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo Kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra về thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 08/6/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 1442/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch UBND tỉnh Kon Tum trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo kết luận thanh tra về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014

  Ngày 30/5/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 1304/TB-TTCP về công tác quản lý sử dụng đất, quản lý đầu tư xây dựng tại tỉnh Hòa Bình, giai đoạn 2004 đến 2014.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng

  Ngày 05/4/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo số 778/TB-TTCP về việc Thông báo Kết luận Thanh tra trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận trong việc thực hiện pháp luật về thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm:​

  Thông báo Kết luận thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

  Ngày 09/3/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 543/TB-TTCP về việc thanh tra trách nhiệm trong quản lý tài chính, tài sản Nhà nước giao giai đoạn 2011-2015 tại Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  Thông báo Kết luận thanh tra việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội

  Ngày 28/2/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo Kết luận số 396/TB-TTCP về việc chấp hành chính sách, pháp luật trong hoạt động thanh tra, kiểm tra, chống thất thu ngân sách nhà nước đối với Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và Cục Thuế thành phố Hà Nội.
  Toàn văn Thông báo có tại bản đính kèm

  Thông báo kết luận thanh tra việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo

  Ngày ​06/1/2017, Thanh tra Chính phủ đã có Thông báo kết luận số 21/TB-TTCP về việc thực hiện Đề án "Củng cố và phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú giai đoạn 2011-2015" tại Bộ Giáo dục và Đào tạo​.
  Toàn văn Thông báo kết luận có tại bản đính kèm:

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS