• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Kế hoạch xây dựng và áp dụng ISO 9001:2008

  Bùi Bằng Đoàn - Người đảm nhận chức vụ Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ

  ​Ngày 23/11/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh thành lập Ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ và đến ngày 31/12/1945 ký Sắc lệnh số 80-SL cử các ông Bùi Bằng Đoàn và Cù Huy Cận vào Ban Thanh tra đặc biệt. Sau khi trúng cử vào Quốc hội khóa I ông Bùi Bằng Đoàn được Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chính phủ cử giữ chức Trưởng ban Thanh tra đặc biệt của Chính phủ

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS