• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án Mua 3 xe ô tô 7 chỗ, 2 cầu chủ động, dung tích xi lanh 2.999 lít trở lên, hãng Toyota, Mitsubishi, Ford, NISSAN hoặc tương đương

  Mục tiêu chính: trang bị phương tiện đi lại

  Lĩnh vực chuyên môn: mua sắm trang thiết bị

  Loại dự án: Mua sắm thiết bị
  Chủ đầu tư: Văn phòng Thanh tra chính phủ
  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012
  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước
  Tình trạng dự án: Đang triển khai

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS