• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án Cung cấp, lắp đặt hệ thống điều hòa không khí (gói 14) thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

  Mục tiêu: Trang bị hệ thống điều hòa cho trụ sở

  Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm trang thiết bị

  Loại dự án: mua sắm thiết bị
  Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013
  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước
  Tình trạng dự án: Đang triển khai

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS