• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án: May đo trang phục cán bộ, công chức Thanh tra Chính phủ

  Mục tiêu: Trang bị trang phục của ngành Thanh tra

  Lĩnh vực chuyên môn: mua sắm trang bị

  Loại dự án: mua sắm trang thiết bị

  Chủ đầu tư: Văn phòng Thanh tra Chính phủ

  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012

  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước

  Tình trạng dự án: Đang triển khai

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS