• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án Nội thất trang thiết bị văn phòng (gói 20) thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

  Mục tiêu: Trang bị nội thất văn phòng làm việc

  Lĩnh vực chuyên môn: Đầu tư mua sắm trang thiết bị
  ​​

  Loại dự án: mua sắm thiết bị.
  Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013
  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước
  Tình trạng dự án: Đang triển khai

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS