• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án Mua bản quyền phần mềm diệt virus và bản quyền phần mềm Cổng thông tin điện tử

  Mục tiêu chính: trang bị bản quyền diệt virut và Cồng thông tin

  Lĩnh vực chuyên môn: Công nghệ Thông tin

  Loại dự án: Mua sắm bản quyền phần mềm

  Chủ đầu tư: Trung tâm Thông tin Thanh tra Chính phủ

  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2012

  Nguồn kinh phí dự án: Vốn ODA của chương trình Pocis

  Tình trạng dự án: đã hòa thành

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS