• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Dự án: Xây lắp công trình (gói thâu số 02)thuộc gói thầu Xây dựng nhà làm việc và Trung tâm đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra khu vực miền Trung - Tây Nguyên

  Mục tiêu: xây dựng trụ sở làm việc

  Lĩnh vực chuyên môn: xây dựng cơ bản

  Loại dự án: Đầu tư xây dựng cơ bản
  Chủ đầu tư: Ban QL các dự án đầu tư xây dựng Thanh tra Chính phủ
  Thời gian thực hiện: từ năm 2011 đến năm 2013
  Nguồn kinh phí dự án: Ngân sách nhà nước
  Tình trạng dự án: Đang triển khai

   

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS