• Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Chương II của Công ước Liên hợp Quốc về chống tham nhũng

  Ngày 30/6, tại Quảng Ninh, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã chủ trì Hội nghị chia sẻ kinh nghiệm về thực hiện Chương II của Công ước Liên hợp Quốc về chống tham nhũng. Tham dự hội nghị có gần 100 đại biểu là chuyên gia quốc tế, nhà khoa học, lãnh đạo Thanh tra các bộ, ngành, tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cán bộ lãnh đạo, thanh tra viên thuộc hệ thống Thanh tra trong cả nước trực tiếp làm công tác phòng, chống tham nhũng (PCTN).

  Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó tổng Thanh tra chính phủ Trần Đức lượng cho biết, Công ước của Liên hợp quốc về Chống tham nhũng (UNCAC) chính thức có hiệu lực đối với Việt Nam từ ngày 18/9/2009. Kể từ năm 2010, việc thực hiện UNCAC của các quốc gia thành viên lần lượt được đánh giá bởi các quốc gia thành viên khác. Quá trình đánh giá thực thi UNCAC vừa qua là cơ hội tốt để Việt Nam rà soát, đánh giá một cách tổng thể về hệ thống chính sách, pháp luật về phòng, chống tham nhũng của mình; đồng thời giúp chúng ta thấy được những thế mạnh cũng như điểm còn hạn chế, qua đó xác định được những giải pháp cụ thể nhằm tăng cường năng lực cho đội ngũ cán bộ thực thi UNCAC nói riêng và đội ngũ cán bộ làm công tác PCTN nói chung. Trong chu trình đánh giá thứ nhất - đánh giá việc thực hiện Chương III về Hình sự hóa và thực thi pháp luật và Chương IV về Hợp tác quốc tế của UNCAC - Việt Nam đã được đánh giá bởi Li-băng và Italy. Để chuẩn bị tốt hơn cho chu trình đánh giá thứ hai sẽ tập trung đánh giá việc thực hiện Chương II về Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng và Chương V về Thu hồi tài sản của UNCAC tới đây, hội nghị lần này được tổ chức với mong muốn cung cấp kiến thức sâu hơn về Cơ chế đánh giá thực thi UNCAC và các quy định của Chương II về Các biện pháp phòng ngừa tham nhũng; đồng thời tạo một diễn đàn thực sự cởi mở để chia sẻ kinh nghiệm quốc tế trong thực hiện một số biện pháp phòng ngừa tham nhũng cũng như thực tiễn thực hiện các quy định có liên quan của Việt Nam.

   IMG_9435.jpg

  Tại phiên họp thứ nhất về chia sẻ kinh nghiệm quốc tế và thực tiễn thực thi một số giải pháp phòng ngừa tham nhũng của Việt Nam, các đại biểu đã được nghe các diễn giả là các chuyên gia quốc tế về phòng ngừa tham nhũng, các nhà khoa học thông tin, giới thiệu về cơ chế đánh gia thực thi UNCAC và những quy định của Chương II UNCAC về biện pháp phòng ngừa tham nhũng, chia sẻ kinh nghiệm quốc tế về mô hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan PCTN, các biện pháp tăng cường minh bạch và trách nhiệm trong mua sắm công và quản lý tài chính công, tăng cường sự tham gia của xã hội trong PCTN, phòng ngừa xung đột lợi ích trong khu vực công.

   

  Một trong những nội dung được quan tâm là về mô hình tổ chức và thực tiễn hoạt động của các cơ quan PCTN của Việt Nam do TS. Đào Lệ Thu, Khoa Luật hình sự, Đại học Luật Hà Nội trình bày trong tham luận. Theo TS. Đào Lệ Thu, muốn tiêu diệt tham nhũng cần cải cách các thiết chế chống tham nhũng. Một mô hình cơ quan chống tham nhũng có thể coi là lý tưởng đối với các nước đang phát triển cần có một khung pháp lý toàn diện và vững chắc, tạo cơ sở pháp lý cho tổ chức và hoạt động, đặc biệt là tạo vị trí, cơ chế làm việc, cơ chế phối hợp, tài chính, nhân lực cho cơ quan này. Những đặc điểm về cơ cấu của hệ thống cơ quan chống tham nhũng cũng như các yêu cầu về xác định chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của từng cơ quan sẽ là những định hướng quan trọng cho việc sửa đổi, bổ sung Bộ Luật Tố tụng Hình sự, Luật PCTN và những văn bản pháp luật có liên quan khác trong thời gian tới.

   

  Đồng thời, tại phiên thảo luận bàn tròn, các đại biểu đã tập trung thảo luận các chủ đề về cơ quan phòng chống tham nhũng, tài chính công, mua sắm công, sự tham gia của xã hội và vấn đề xung đột lợi ích trong thời gian qua.

   

  Ghi nhận tất cả các ý kiến phát biểu, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Đức Lượng đã đánh giá cao chất lượng của hội nghị, những diễn giả rất uy tín và có nhiều kinh nghiệm trong những vấn đề có liên quan đã trình bày những thực tiễn, khó khăn và thách thức trong cuộc chiến chống tham nhũng của nhiều quốc gia trên thế giới cũng như ở Việt Nam. Một số tham luận cũng đề cập đến những quy định của pháp luật Việt Nam về công tác PCTN, về đấu thầu, mua sắm công, vai trò của xã hội, xung đột lợi ích… Điểm chung nhất là các tham luận đã đưa ra các khuyến nghị chính sách nhằm hoàn thiện và tổ chức thực hiện tốt hơn pháp luật về PCTN của Việt Nam, đáp ứng ngày càng đầy đủ hơn những yêu cầu của Công ước Liên hợp Quốc về chống tham nhũng. Bên cạnh đó, các đại biểu đã nghe các nhóm tổng thuật về các vấn đề được quan tâm một cách cởi mở, chân thực, phong phú về nội dung, giúp chúng ta có thêm những kiến thức phục vụ cho quá trình công tác của mình. Qua trao đổi và tham luận, đã có nhiều khuyến nghị tốt, Phó Tổng Thanh tra đề nghị Vụ Hợp tác Quốc tế biên tập thành báo cáo trình Tổng Thanh tra Chính phủ, phục vụ cho việc tổng kết và sửa đổi toàn diện Luật Phòng chống tham nhũng trong thời gian tới, cũng như phục vụ cho chính công tác PCTN hiện nay của chúng ta được hiệu quả hơn./.

   

                                         Hoàng Linh

  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS