​​ ​​
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Quảng cáo
 • Dịch vụ hành chính công
 • Đề án 137
 • Iso9000:2008
 • :::Thống kê truy cập:::
  Số lượt truy cập:

  Tăng cường công tác phối hợp giữa UBTWMTTQ Việt Nam với Thanh tra Chính phủ

  Ngày 14/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh cùng lãnh đạo Ban tiếp công dân TW, Trung tâm Thông tin đã có buổi làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (UBTWMTTQ) Việt Nam về việc phối hợp giữa 2 cơ quan trong công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo cũng như việc sử dụng phần mền cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo. Phó Chủ Tịch UBTWMTTQ Việt Nam Ngô Sách Thực cùng đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Ủy ban TW MTTQVN  tham dự.

  Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh làm việc với Trường Cán bộ Thanh tra

  Chiều 18/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Nguyễn Văn Thanh đã có buổi làm việc với toàn thể cán bộ, viên chức, người lao động Trường Cán bộ Thanh tra về kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác của Nhà trường thời gian qua. Tham dự có đại diện Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Kế hoạch Tài chính tổng hợp, Ban quản lý các dự án ĐTXD cơ bản.

  Họp về triển khai phần mềm Điều hành tác nghiệp

  Ngày 19/9, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn đã có buổi làm việc với Trung tâm Thông tin về phần mềm Điều hành Tác nghiệp. Dự họp có lãnh đạo TTTT, Vụ Kế hoạch, Tài chính và Tổng hợp, Văn phòng, và đại diện Viettel.


  Quảng cáo 
  Quảng cáo 
  Quảng cáo 
  Thăm dò ý kiến
  Bạn thường quan tâm tới thông tin nào nhất trên Trang TTĐT Thanh Tra Chính Phủ?  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Quảng cáo
  • Ban QLDA POSCIS
  • thutuchanhchinh